دانلود آهنگ این کمرس یا قیچی قرش بده لاغرشی طنز اینستاگرام

دانلود آهنگ این کمرس یا قیچی قرش بده لاغرشی طنز اینستاگرام

آهنگ این کمرس یا قیچی  ریمیکس

اهنگ قرش بده لاغرشی معروف اینستاگرام با تنبک

آهنگ حاج آقا صفر دوماد شده ترند اینستا

دانلود آهنگ این کمرس یا قیچی قرش بده لاغرشی طنز اینستاگرام


دانلود آهنگ وان تو تری فور تشکر تشکر ریمیکس اینتسا با تنبک

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ این کمرس یا قیچی قرش بده لاغرشی کامل

دانلود آهنگ


 

متن کامل آهنگ این کمرس یا قیچی قرش بده لاغرشی

مشالا ماشالا بش بگین ماشالا

صد قل هولا بش بگین ماشالا

حاج آقا جغفر دوماد شده ماشالا

سالی دیگه پدر میشه ماشالا

صاحب شیش فرزند میشه ایشالا

تقی و نقی و روح اله مهدی و فرهاد و مجید

هیییی یه هیییی یه هیییی یه هیییی یه

وان تو تری فور تشکر تشکر

برای رفع خستگی دوماد باید برقصه

دوماد باید برقصه دوماد باید برقصه

دوماد دوماد رنگی عاشق پتو پلنگی

دوماد دوماد رنگی عاشق پتو پلنگی

دوماد دوماد رنگی عاشق پتو پلنگی

هیییی یه هیییی یه هیییی یه هیییی یه

این کمرس یا قیچی قرش بده لاغرشی

سالی دیگه پدر میشه

جاده رو بند اوردین این چیچی بود اوردین

سایر آهنگهای

دیدگاه ها