ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ باسواد شدنت مبارک ( اهنگ باسوادی جشن الفبا )

دانلود آهنگ شاد کلاس اولی ها برای جشن الفبا و پایان تحصیلی

آهنگ کلاس اولی شدنت مبارک برای ساخت کلیپ استوری وضعیت

دانلود آهنگ باسواد شدنت مبارک ( اهنگ باسوادی جشن الفبا )

دانلود آهنگ باسواد شدنت مبارک ( اهنگ باسوادی جشن الفبا )

آهنگ باسواد شدنت مبارک مدادم کو دفترم کو

از امروز میتونم من اسممو بنویسم

ممنونم تو بهترینی معلم عزیزم

مدادم کو دفترم کو مینویسم اسممو تو دفترم مامان ببینه

مینویسم اسممو وای خدا جون چقدر شیرینه

بابایی بهم میگه صد باریکلا

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ شاد جشن الفبا عموپورنگ

آی با کلاه آسمونه خدا

ب به نام او مهربونه خدا

پ پاشو بریم ایرانو بگردیم

ت تی فدا قربان عمو جان خوشگلدس

ث ج چ ح خ د ذ ر رستم

ز مثل زال ژ مثل ژاله رو گل

س سیمرغ رنگین بال ش ص ض ط ظ ع غ

شش تا برادر هستن که غ غم نه با شادی

کنار هم نشستن

ف ق کـ گ ل م ن

نگاه کنید بچه ها چه سرزمین سبزی

هم کوه و دشت و صحرا و ن ه ی یه ماهی

یه ماهی طلایی که روی یه درخته

ماهی چرا اونجایی؟؟ از یکـ تا صد پروازی

توپ بازی خونه سازی صد تا هزار تا مهمون

به چه گل های نازی

دانلود آهنگ


آهنگ باسواد شدنت مبارک

از امروز میتونم من اسممو بنویسم

ممنونم تو بهترینی معلم عزیزم

مدادم کو دفترم کو مینویسم اسممو تو دفترم

مامان ببینه مینویسم اسممو وای خدا جون چقدر شیرینه

بابایی بهم میگه صد باریکلا

دانلود آهنگ


آهنگ جشن باسواد شدن کودکانه برای جشن الفبا

به به چه جشنی برپاست

جشن الفبای ماست

یه روز شاد و زیبا برای ما بچه هاست

معلم عزیزم واسم با مهربونی دستمونو گرفتی

گفتی تو هم میتونی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ جشن بزرگ برپا شده 32 تا حرف قشنگ برای جشن الفبا کلاس اولی ها

جشن بزرگ برپا شده امروز سی و دو تا شده سی و دو تا حرف قشنگ همه خوب و خوش آبو رنگ

جمع شدن تو جشن ما با کوشش سعی شما

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ کودکانه بیاین بیاین بچه ها

امروز جشن الفبا آمده اند صداها

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ آ مثل آتش و آب

دانلود آهنگ معلم خوب ما یادم دادی الفبا

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ الفبا از چرا

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ جشن الفبا کلاس اول عمو مسعود

آهنگ کلاس اولی شدنت مبارک

آهنگ جشن الفبا خانم روحی

آهنگ بی کلام جشن الفبا خانم روحی

سایر آهنگهای

دیدگاه ها