ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ خط چشاته میخوانم بهم میگن التماسم کن فرهاد جهانگیری ریمیکس ترند

دانلود آهنگ خط چشاته میخوانم بهم میگن التماسم کن فرهاد جهانگیری ریمیکس ترند

ریمیکس آهنگ جدید فرهاد جهانگیری خط چشاته میخوانم بهم میگن التماسم کن  تند بیس دار معروف

 آهنگ محلی کردی ﺑﺰن ﺗﻴﺮ ﺧﻠﺎﺻﻢ ﻛﻦ ای ﻣﺎﺷﻪ ی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻦ فرهاد جهانگیری اصلی بدون ریمیکس با متن کامل 

دانلود تمام آهنگ های فرهاد جهانگیری ریمیکس طولانی MP3 یکجا

دانلود آهنگ خط چشاته میخوانم بهم میگن التماسم کن فرهاد جهانگیری ریمیکس ترند

متن آهنگ ﺑﺰن ﺗﻴﺮ ﺧﻠﺎﺻﻢ ﻛﻦ فرهاد جهانگیری

ﺑﺰن ﺗﻴﺮ ﺧﻠﺎﺻﻢ ﻛﻦ ای ﻣﺎﺷﻪ ی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻦ

ﺧﻄ ﭼﺸﺎﺗﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻢ ﺑﻢ ﻣﻴﮕﻦ اﻟﺘﻤﺎﺳﻢ ﻛﻦ

دﻟﻢ از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﭘﺮه ﺧﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ

ﺗﻮ ﻣﻴﺪاﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﻰ ﻛﺴﻢ

ﺑﭽﻮ ﻳﺖ ﺑﺎﻣﻪ روزﮔﺎر ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻪ

سایر آهنگهای