ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ دمت گرم بامرام گند زدی به باورام پیام عباسی زخمی ریمیکس تند

دانلود آهنگ دمت گرم بامرام گند زدی به باورام پیام عباسی زخمی ریمیکس تند

ریمیکس آهنگ پیام عباسی رحم کن بخدا جوانم نادانم برگردی قول که قدردم میدانم تند بیس دار سیستمی برای ماشین

آهنگ کردی دمت گرم بامرام گند زدی به باورام غمگین عاشقانه معروف اینستاگرام

دانلود ریمیکس کردی دیجی حمید خارجی طولانی غمگین شاد

دانلود آهنگ دمت گرم بامرام گند زدی به باورام پیام عباسی زخمی ریمیکس تند

دانلود آهنگ دمت گرم بامرام گند زدی به باورام پیام عباسی زخمی ریمیکس تند


ریمیکس آهنگ دمت گرم بامرام گند زدی به باورام تند بیس دار

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دمت گرم بامرام گند زدی به باورام کردی و ترکی صدای زن و مرد اینستا

دانلود آهنگ


 دانلود آهنگ اصلی

دانلود آهنگ


بعد تو توبه کردم بالای دسم سزاندم

روزا عقده ای شدم شبام نمیخابم

دائم الغمم کردی از خودم زدم کردی

حس زیادی داشتی رفتی سراغ بدی

آرزو مانده یه شب بیای به خابم

باشم درد دل کنی نزاری بخابم

موهات تو دسم باشه رویامه ببافم

ولی تو بد کردی بد کردی

گذاشتی جا برام دمت گرم بامرام گند زدی به باورام

رحم کن بخدا جوانم نادانم

برگردی قول که قدردم میدانم

نمیزارم یه زره غم تو دلت بمانه

نمیزارم ع دعواهامان کسی بدانه

او همه رویاها بگو کجا رفت

او همه خوبیه چجور عه یادت رفت

چنی بی کس چنی تنها غم دوریت جفت پامه فلج کرد

بعد مه با کی سرت گرم شده

بشم بگو توم دلت برام تنگ شده

رفتی با کی جور شدی کی الان چفتده مثه مه پشتده

سو استفاده کردی از ای دل سادم

فقط مه زخمی شدم تو ای همه آدم

بشم امید دادی گفتی پا به پادم

انقده صبر کردم جوانیم بگا رفت

دانلود ریمیکس کردی دیجی سونامی غمگین شاد طولانی 

دانلود ریمیکس رپ کردی غمگین بیس دار برای ماشین

دانلود آهنگ کردی فارسی ترکیبی دوزبانه + ریمیکس

سایر آهنگهای

دیدگاه ها