ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ سلام علیکم وینک سر تا پا لش میام با عینک سیجل و بهزاد لیتو تا آل ریمیکس ترند

دانلود آهنگ سلام علیکم وینک سر تا پا لش میام با عینک سیجل و بهزاد لیتو تا آل ریمیکس ترند

ریمیکس آهنگ رپ تعال رجل تعال رجل بیا دافی نیوفیس ضرب العجل میخواد تند بیس دار اینستاگرام

 آهنگ جدید سیجل و بهزاد لیتو تا آل سلام علیکم وینک سر تا پا لش میام با عینک بکشم بیرون پورشو شب یا می بک اصلی با متن

دانلود آهنگ رپ فارسی ایرانی معروف اینستاگرام

دانلود آهنگ سلام علیکم وینک سر تا پا لش میام با عینک سیجل و بهزاد لیتو تا آل ریمیکس ترند

ریمیکس آهنگ سلام علیکم وینک سر تا پا لش میام با عینک تند بیس دار

دانلود آهنگ


آهنگ سلام علیکم وینک سر تا پا لش میام با عینک اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


متن آهنگ  سلام علیکم وینک سر تا پا لش میام با عینک سیجل و بهزاد لیتو تا آل ریمیکس ترند

در نیار ادا شیخا رو نمیخوام قطر نیمارو

بیار بالا همه پیکا رو خودم هستم میدم جر کارو

اون پایین خودش برج خلیفست

ولی کافی نی بس که کس سلیطست

میرم چیکی بوم میگه بیری تووم

جوری دادش رفته بالا تریبون پارتی کنسله سیجی منزله

بیا ویلا شب رله نبینمت گوشه بشی مظلوم

پاشو قرو بده بیا بلی دنس روم

یاد میگیری نیستی خیلی درس خون بیا عربیا می بیار

توو این جمع منم صاحب اختیار شیخ نیستم خود پرشیام

کفش دیور با یه کت مشکی پام مردم مث تو نه پر بستی بام

تعال رجل تعال رجل بیا دافی نیوفیس ضرب العجل میخواد

امشب اننگار مرد کچل میخواد امارات استایل

مغزم بوده ام آر آی سال یا جبیبی عجب شبیه

مست کردی باز که لهجت پریده تعأل تعأل بیا بپر توو بغل

تعأل تعأل بیا بپر توو بغل تعأل تعأل حبیبی

سلام علیکم وینک سر تا پا لش میام با عینک

بکشم بیرون پورشو شب یا می بک

همه منظر کی میده بزی لی ترک مهم نیست اگه باربیم میره

چون شارمین زده میاد 4 مین دیگه

باز گیر میده میگه فالگیر دیده

مگه نمیدونه دوستای عادیم دیگه بابا

پنجره تینته من شیخم حاجی حنجره هیته رو فیمم حاجی

کم میاری تو اگه پی من باشی

فقط دست بزن بهم بگو ایول داشی دوست دارم بره برام قر ریز

اوف چی زدم حاجی لبنیز بزی لی امشب با جت بالاست

فردا هم مهمونیه و بادجت بالاست

میگنن هر روز هیتم انگار اندرو تیت ام

شب توو پنتمو سم توو پیک ام کش توو سیف ام و بیا تعأل تعأل

ولی چس کردن و میدن فقط بغل

سیجلی جاجی چقدر این لاغره خوبه اوف پایست آخر کوله

اهنگا رو بگو چیا حفظی امشب ویکنده میریم دی آی اف سی

تعأل تعأل بیا بپر توو بغل تعأل تعأل حبیبی

سایر آهنگهای

دیدگاه ها