ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ من فکر کنم جهان دیگری باشد با صدای زن

دانلود آهنگ من فکر کنم جهان دیگری باشد با گیتار با صدای زن

اهنگ من فکر کنم جهان دیگری باشد مهسا دهداری

اهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست خدا بگو جهان دیگری داری با صدای زن

اهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست با صدای مهسا

دانلود آهنگ من فکر کنم جهان دیگری باشد با صدای زن

دانلود آهنگ من که خنده دار میمیرم با صدای زن دختر با گیتار


دانلود آهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست با صدای زن

من فکر کنم جهان دیگری هم هست خدا بگو جهان دیگری داری با صدای زن

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست اصلی شروین حاجی پور

دانلود آهنگ


   

متن آهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست

من فکر کنم جهان دیگری باشد

برای من که نه برای شعر هایم

وگرنه من که خنده دار میمیرم

منو تمام نا تمام عیب هایم

من فکر کنم جهان دیگری هم هست

خدا بگو جهان دیگری داری

که قطعا عشق یک وجود نامیراست

که زنده نیست در این سرای پوشالی

وگرنه من که خنده دار میمیرم

سقوطی سخت از درخت نارنگی

 

سایر آهنگهای

دیدگاه ها