ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ هستی همایون شجریان و سامی یوسف ( متن کامل )

دانلود آهنگ هستی همایون شجریان و سامی یوسف ( متن کامل )

میکس ترکیبی آهنگ عربی فارسی Existentia همایون شجریان و سامی یوسف هستی

  آهنگ ﭼﻮ آﻓﺘﺎب برامد ز ﻗﻌﺮ آب ﺳﻴﺎه همایون شجریان و سامی یوسف هستی کلیپ و استوری ترند اینستاگرام

دانلود زیباترین آهنگ های سامی یوسف + ریمیکس ترکیبی فارسی انگلیسی

دانلود آهنگ هستی همایون شجریان و سامی یوسف ( متن کامل )

متن آهنگ هستی سامی یوسف و همایون شجریان

ﭼﻮ آﻓﺘﺎب برامد ز ﻗﻌﺮ آب ﺳﻴﺎه

ز ذره ذره ﺷﻨﻮ ﻟﺎ اﻟﻪ اﻟﺎ اﻟﻠﻪ

ز آب و ﮔﻞ ﭼﻮ ﺑﺮﻣﺪ ﻣﻪ دل آدم وار

ﺻﺪ آﻓﺘﺎب ﭼﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮوﺷﻮد در ﭼﺎه

ﺧﻤﻮش ﻛﺮدم از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻛﻪ از ﺧﻤﻮﺷﻰ ﻣﻦ

ﺟﺪا ﺷﻮد ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﭼﻨﺎﻧﮏ داﻧﻪ ز ﻛﺎه

سایر آهنگهای