دانلود آهنگ چاو رش و رفش منی لناو باغ دل منی ریمیکس با صدای بچه

دانلود اهنگ چاو رش و رفش منی لناو باغ دل منی ریمیکس با صدای بچه 

دانلود اهنگ محلی اینستا چاو رش و رفش منی لناو باغ دله منی

دانلود اهنگ چاو رش و رفش منی لناو باغ دله منی ریمیکس تند بیس دار دیجی سونامی

دانلود اهنگ چاو رش و رفش منی لناو باغ دل منی ریمیکس بیدل برزویی

دانلود آهنگ چاو رش و رفش منی لناو باغ دل منی ریمیکس با صدای بچه


دانلود اهنگ چاو رش و رفش منی لناو باغ دله منی ریمیکس با صدای بچه

دانلود آهنگ


ریمیکس تو وطتن گل منی تند بیس دار

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ چاو رش و رفش منی بیدل برزویی

دانلود آهنگ


ریمیکس لناو باغ دله منی دیجی اشکان ام جی

دانلود آهنگ


 

متن اهنگ چاو رش و رفش منی لناو باغ دل منی

چاو رش و رفش منی لناو باغ دله منی

لناو باغگ تژه گل تو وطن گله منی

از وترا ارام دگرم دسته له دست منه

از عاشق و دین تمه بی ته از امرمه

په فکرو خیال ته یار سرهلتینم از ترم

دیار وه دیار وه دوو

ته له کوله دونیه اگرم

عشق ته له دله من ژناو دله من تو ناری

سایر آهنگهای

دیدگاه ها