ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ کورشونا گرک یوک + ریمیکس ابراهیم تاتلیس و توپاک رپ

دانلود آهنگ کورشونا گرک یوک + ریمیکس ابراهیم تاتلیس و توپاک Kurşuna Gerek Yok

دانلود آهنگ ریمیکس ابراهیم تاتلیس و توپاک کورشونا گرک یوک

ریمیکس رپ ابراهیم تاتلیس و توپاک Kurşuna Gerek Yok از ۲pac و Ibrahim tatlises

ریمیکس ترکیبی  اهنگ کورشونا گرک یوک ابراهیم تاتلیس

دانلود آهنگ کورشونا گرک یوک + ریمیکس ابراهیم تاتلیس و توپاک رپ

 دانلود آهنگ Kursuna Gerek Yok ابراهیم تاتلیس اصلی

دانلود آهنگ


  ریمیکس ابراهیم تاتلیس و توپاک کورشونا گرک یوک

دانلود آهنگ


 

دانلود آهنگ های ابراهیم تاتلیس 

دانلود آهنگ های توپاک شکور ۲pac 

دانلود آهنگ های رپ فارسی خارجی 

 

متن و ترجمه اهنگ کورشونا گرک یوک

اگر می خواهی به زندگی من پایان بدهی

Hayatıma bir son vermek istersenخنجر لازم نیست، چشم داری؟

Hancere gerek yok gözlerin var yaاگه میخوای به قلبم بزنی

Eğer ki kalbimden vurmak istersenگلوله لازم نیست، حرف داری؟

Kurşuna gerek yok sözlerin var ya

گلوله لازم نیست، حرف داری؟

Kurşuna gerek yok sözlerin var ya

اگر سنگ بودی در کف دستم آب می شدی

Taş olsan erirdin avuçlarımdaاگر شاخه بودی در چشمان من فرو می ریختی

Dal olsan çökerdin bakışlarımdaعزیزم اگر مقصر باشم در راه عشق است

Sevgilim suçluysam bu aşk yolundaبه سیاه چال نیاز نداری، دلتنگ است؟

Zindana gerek yok hasretin var ya

به سیاه چال نیاز نداری، دلتنگ است؟

Zindana gerek yok hasretin var ya

می فهمم هیچ راهی برای فراموش کردن وجود ندارد

Anladım çare yok unutmam içinآیا همه جا ردی از خاطرات داری؟

Her yerde hatıran izlerin var yaبرای یک روز که با خوشحالی بخوابم

Birgün olsun mutlu uyumam içinشما به بالش نیاز ندارید، آیا زانو دارید؟

Yastığa gerek yok dizlerin var ya

شما به بالش نیاز ندارید، آیا زانو دارید؟

Yastığa gerek yok dizlerin var ya

اگر سنگ بودی در کف دستم آب می شدی

Taş olsan erirdin avuçlarımdaاگر شاخه بودی در چشمان من فرو می ریختی

Dal olsan çökerdin bakışlarımdaعزیزم اگر مقصر باشم در راه عشق است

Sevgilim suçluysam bu aşk yolundaبه سیاه چال نیاز نداری، دلتنگ است؟

Zindana gerek yok hasretin var ya

به سیاه چال نیاز نداری، دلتنگ است؟

Zindana gerek yok hasretin var ya

اگر سنگ بودی در کف دستم آب می شدی

Taş olsan erirdin avuçlarımdaاگر شاخه بودی در چشمان من فرو می ریختی

Dal olsan çökerdin bakışlarımdaعزیزم اگر مقصر باشم در راه عشق است

Sevgilim suçluysam bu aşk yolundaبه سیاه چال نیاز نداری، دلتنگ است؟

Zindana gerek yok hasretin var ya

به سیاه چال نیاز نداری، دلتنگ است؟

Zindana gerek yok hasretin var ya

اگر سنگ بودی در کف دستم آب می شدی

Taş olsan erirdin avuçlarımdaاگر شاخه بودی در چشمان من فرو می ریختی

Dal olsan çökerdin bakışlarımda

سایر آهنگهای