ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ گل به جمال دوماد عروس خوشگل و نازه ریمیکس ( تمام ورژن ها )

دانلود آهنگ گل به جمال دوماد عروس خوشگل و نازه ریمیکس ( تمام ورژن ها )

ریمیکس آهنگ عروس کنار دوماد به خوشگلیش مینازه خورشید و ماهم اینجا مثل شما نمیشن با صدای مرد زن بچه شاد رقصی و عروسی

  آهنگ گل به جمال دوماد عروس خوشگل و نازه جواد جراحی و علی قنبری با متن کامل

دانلود آهنگ محلی باحال برای ماشین عروسی قشنگ یکجا

دانلود آهنگ گل به جمال دوماد عروس خوشگل و نازه ریمیکس ( تمام ورژن ها )

دانلود آهنگ  گل به جمال دوماد عروس خوشگل و نازه علی قنبری

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ  گل به جمال دوماد عروس خوشگل و نازه نسخه کوتاه اینستایی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ  گل به جمال دوماد عروس خوشگل و نازه جواد جراحی

دانلود آهنگ


متن آهنگ  گل به جمال دوماد عروس خوشگل و نازه

گل به جمال دوماد عروس خوشگل

ونازه چه نازه چه نازه چه نازه

عروس کنار دوماد به خوشگلیش مینازه

خورشید و ماهم اینجامثل شما نمیشن

لیلی و مجنون بیان مثل شما نمیشن

هردو بهم خوب میان هردوتا با صداقت

همه باهم یک صدا پیونشان مبارک

نقل و نبات بیارید امشب عروسی داریم

حنا به دست بزارید امشب عروسی داریم

عروس و دوماد امشب مث شیرین و فرهاد

همه با هم یکصدا بگین مبارکا باد

سایر آهنگهای

دیدگاه ها